Tehetséggondozás

Tehetséggondozás a Lorántffyban

Az iskolai tehetséggondozás egyik kiemelt területe a mindennapi nevelő-oktató munkánknak. Intézményünkben 2009/2010-es tanévtől kezdődően nagyban segíti ezt a tevékenységet a városi tehetséggondozó programba történő bekapcsolódásunk. A tehetségek feltárásának, felkutatásának fontos szerepe van a majdani tehetséggondozásban, ill. a képességek kibontakoztatásában. Negyedik évfolyamon minden tanuló tantárgyi és pszichológia mérésen vesz részt, valamint mindenkiről készül osztályfőnöki jellemzés is. Ezek összesítése alapján kerülnek kiválasztásra azok a diákok, akik a városi tehetséggondozó program területeibe bekapcsolódhatnak. Fejlesztésük helyi és városi szinten is megvalósul. Törekszünk arra, hogy már első osztálytól legyenek tehetséggondozó foglalkozások, vagy olyan szakkörök, ahol a gyerekek érdeklődésüknek megfelelően többletismerethez juthatnak. Fontos, hogy úgy fejlődjön a kreatív gondolkodásuk és a problémamegoldó képességük, hogy közben a feladatok megoldása örömet is okozzon számukra. Célunk, hogy a gyerekek megtanuljanak önállóan tanulni, elmélyedni egy-egy probléma megoldásában.

Intézményünkben a szakköröket és a tehetséggondozó foglalkozásokat úgy szerveztük meg, hogy azok egymásra épüljenek, mindenki a saját érdeklődésnek és képességeinek megfelelő szintű foglalkozásokon tudjon részt venni.

Természetesen az iskolai tehetséggondozásnak számtalan egyéb más területe és formája is megvalósult iskolánkban. Így a délutáni foglalkozások közül kiemelt jelentőséggel bír a néptánc és népzene, valamint klasszikus hangszeroktatás, a képzőművészeti szakköri tevékenység, vagy a sportfoglalkozások. Természetesen a matematikai, anyanyelvi, idegen nyelvi, természettudományos, valamint kreatív képességek kibontakoztatását teszik lehetővé a különböző szintű megmérettetésekben (versenyek, pályázatok) való részvétel, ill. az ezekre való felkészülés.

Intézményük tehetséges tanulói rendszeresen szerepelnek sikerrel tanulmányi és sport- versenyeken, valamint pályázatokon.

Akkreditált kiváló tehetségpontként igyekszünk kihasználni azokat a pályázati lehetőségeket, melyek révén tovább erősíthetjük a helyi tehetséggondozás kiemelt területeit.