Múltunk

Iskolánk a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola - Debrecen-Józsa városrészen - több mint fél évszázada épült. Előtte egyházi iskolákban folyt az oktatás 1848-tól. A sok-sok évtized, ill. a több mint másfél évszázados története az iskolának arra kötelez bennünket, hogy a nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismerésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle világnézetű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására. Az elmúlt másfél évszázad bővelkedett sikerekben, s néha kudarcokban egyaránt. Egy biztos, azok a tanárok, tanítók, tanulók, akik itt koptatták az iskola falait, padjait, olyan ismeretekkel lettek gazdagabbak, amelyekkel felnőtt korukban nem csak a munkájukban, hanem az élet minden területén sikeresen helyt tudtak állni. Volt tanítványaink közül többen egyetemi tanárok, sikeres üzletemberek, boldog családapák, családanyák, akik büszkén emlékeznek azokra az évekre, amelyeket itt töltöttek az iskola falai között.

as